De snabbast växande länderna i Asien

Världsbefolkningen på 1950-talet var cirka 2, 6 miljarder, och år 1987 hade den nått 5 miljarder medan den i 1999 uppgick till 6 miljarder. År 2011 hade befolkningen i världen 7 miljarder och 7, 6 miljarder år 2017, uppskattas att 2060 kommer att ha drabbat 10 miljarder. Dessa siffror visar att det har ökat med mer än en miljarder personer på tolv år. Enligt FN: s befolkningsdelning bor 60% av världens befolkning i Asien, vilket motsvarar cirka 4, 4 miljarder människor, 16% bor i Afrika eller cirka 1, 2 miljarder människor, 10% bor i Europa eller cirka 738 miljoner människor, 9% bor i Latinamerika och Karibien eller cirka 634 miljoner medan 5% bor i Nordamerika eller cirka 358 miljoner. I Oceanien finns cirka 39 miljoner människor. Den exponentiella tillväxten i världens befolkning drivs av det ökande antalet personer som når åldern i kombination med viktiga förändringar i fertilitetsprocenter, stigande urbanisering och ökad migration. Dessa är de främsta faktorer som kommer att få stora konsekvenser för kommande generationer.

De snabbast växande länderna i Asien

oman

Oman är ett land i Mellanöstern med en beräknad befolkning på 4, 6 miljoner år 2017. Landet har en årlig tillväxttakt på 8, 45%. Det beräknas att cirka 50% av befolkningen bor i Muscat och Al Batinah. Invandrare från Pakistan, Filippinerna, Indien, Marocko, Bangladesh och Jordan står för cirka 45% av befolkningen. Oman har lockat många invandrare eftersom det har en snabbt växande ekonomi och få infödingar. År 2010 anslog en FN-uppskattning att 70% av befolkningen ligger mellan 15 och 64 år. Livslängden i Oman enligt CIA Factbook är 74, 16 år och 91, 1% av den totala befolkningen är litterat. Enligt FN uppskattar Total Fertility Rate / antalet barn per kvinna från 2005 till 2010 2, 52.

libanon

Libanon ligger i västasiatiska länder och befolkningen i landet uppskattades till 7, 75 miljoner i januari 2017. Enligt CIA Factbook hade landet 2 miljoner syriska och 450.000 palestinska flyktingar 2014. Libanons befolkning växer med 5, 99% årligen. Den beräknade livslängden 2014 var 77, 22 år; honor hade en högre livslängd på 78 år jämfört med 76 år för män. 68% av den totala befolkningen är i åldern mellan 15 och 64 år. Enligt FN: s beräkningar var fertilitetsgraden i landet mellan 2010 och 2015 1, 81.

kuwait

Kuwait är ett arabiskt land i Persiska viken med en beräknad befolkning på 4, 14 miljoner människor år 2017. Huvudstaden Kuwait City hade en beräknad befolkning på 4, 1 miljoner år 2016. Arbetande invandrare står för cirka 70% av Kuwait befolkning. 1, 1 miljoner invandrare är av arabiskt ursprung och 1, 4 miljoner är av asiatisk härkomst. Kuwaits indfödare står för endast 20-30% av den totala befolkningen. Den totala fertilitetsprocenten mellan 2010 och 2015 var 2, 32. Enligt FN: s uppskattningar fanns det 61.313 levande födda år 2014, antalet levande födda ökar årligen. 72, 2% av den totala befolkningen är mellan 15 och 64 år. Enligt CIA World Factbook år 2013 utgjorde sydasiatiska befolkningen den största delen av befolkningen på 37, 8%, följt av Kuwaiti-medborgare på 28%, araber på 27, 9%, afrikaner på 1, 9% och andra nationaliteter på 1, 1%.

Skäl för att öka världsbefolkningen

Cirka 14 länder i Asien har en befolkningstillväxt på 2% eller mer. Den globala tillväxttakten har ökat genom åren tack vare lägre dödlighet och förbättrad sjukvård. Den högsta befolkningstillväxten ligger i Afrika söder om Sahara, och de lägsta är i Europa. Låg fertilitetsnivå i Europa orsakar att befolkningstillväxten sakta ner på kontinenten.

De snabbast växande länderna i Asien

RanglandBefolkningstillväxt (procentandel)
1oman8, 45
2libanon5, 99
3kuwait4, 81
4Qatar4, 72
5irak3, 31
6jordanien3, 06
7afghanistan3, 02
8Palestina / Gazaremsan2, 75
9jemen2, 57
10pakistan2, 4
11Saudiarabien2, 32
12Timor-Leste2, 28
13Tadzjikistan2, 24
14Papua Nya Guinea2, 14
15Singapore1, 97

Rekommenderas

Länder med den minsta könsskillnaden
2019
Varför migrerar djur?
2019
Vilket hav är det varmaste?
2019