Vad är skillnaden mellan väder och klimat?

Vad är skillnaden mellan väder och klimat?

Väder och klimat är två atmosfärsbetingelser vars definitioner och skillnader förvirrar många människor runt om i världen. Många individer som använder de två termen utbytbart finner att klimatförändringen är svår att tro på grund av det ständigt föränderliga vädret. Klimat och väder har vissa likheter, däribland det faktum att de båda definieras av solenergi. Vädret och klimatet är dock två separata termer och har separata egenskaper.

Definition

Vädret definieras som den dagliga fluktuationen av temperatur och nederbörd i samband med aktiviteter i troposfären. Vädret kan också definieras som graden av temperatur, mängden fukt och atmosfärens molntäcke. Studien av väder är känd som meteorologi. Å andra sidan är klimatet definierat som den långsiktiga bedömningen av variationen av fuktighet, vind, nederbörd, temperatur och atmosfärstryck i ett område. Klimatbedömning görs vanligen med 30 års mellanrum och studien kallas klimatologi. Klimat kan också definieras som det långsiktiga medelvärdet av vädermönster under en längre tidsperiod. Klimatet för en plats beror på fem komponenter i klimatsystemet som består av hydrokfären, kryosfären, atmosfären, litosfären och biosfären.

Bestämning av faktorer

Väderförhållandena kan förändras drastiskt eftersom de bygger på flera variabler som uppträder oberoende. Variabler inkluderar atmosfärstryck, temperatur, molntäckning, fuktighet och hastighet och vindriktning. Väderförhållandena kan också påverkas av markbundna faktorer som närvaro av skogar eller stora vattenkroppar. Klimatet är stabilare eftersom det är en långsiktig analys av vädermönster över en stor region. Klimatförhållandena påverkas av latitud och höjd av ett område, områdets närhet till en stor vattenkropp samt orienteringen av bergen mot havsströmmar.

Prognos av klimat versus väder

Klimatförhållandena är mindre flyktiga och gör prognoser för ett områdes klimat enkelt och exakt. Det tar vanligtvis många år för klimatet för ett område att helt förändras. Väderförhållandena är å andra sidan extremt flyktiga och kan förändras från ögonblick till ögonblick. Denna kaotiska egenskap gör det svårt att noggrant prognosa väderförhållandena för ett visst område. Meteorologer ger dock kortvariga prognoser om vädret genom att analysera förändringarna i barometertrycket samt graden av molntäckning i ett område.

Effekt av mänsklig aktivitet på väder och klimat

Under många år har väder och klimat varit en avgörande faktor för typen av mänsklig aktivitet i ett område. Men de senaste åren har mänsklig aktivitet förändrat vädermönstret och orsakat klimatförändringar. Smog bildas av utsläpp från fordon som påverkar luftens synlighet och orsakar utbredd luftförorening. Industriella utsläpp släpper ut sura ångor som reagerar med fukt i atmosfären för att bilda surt regn. De långsiktiga utsläppen av växthusgaser kan hänföras till klimatförändringen. Genom att hölja atmosfären bildas växthusgaser som ökar atmosfärstemperaturen och bidrar till global uppvärmning.

Rekommenderas

Är Dominikanska republiken ett land?
2019
10 gratis saker att göra i Hong Kong
2019
Länder som får det minsta utvecklingsbiståndet
2019