Världens mest konkurrenskraftiga ekonomier

Världsekonomiska forumet har lämnat en årlig rapport om ekonomins konkurrenskraft över hela världen. Rapporten är baserad på styrkan i tolv ekonomiska pelare, inklusive institutioner, infrastruktur, makroekonomisk miljö, hälsa och grundutbildning, högre utbildning och utbildning, effektivitet på varemarknaden, effektivitet på arbetsmarknaden, utveckling av finansmarknaden, teknisk beredskap, marknadsstorlek, affärsfinansiering, och innovation.

11. Norge

Norge hade en BNP på 389, 5 miljarder dollar och en befolkning på 5, 2 miljoner år 2015 som överskrider en BNP per capita på 748222, 11 dollar. Det europeiska landet rankades på position 11 i Global Global Report of 2015 med en poäng på 5, 4. Norge redovisade dock spektakulära resultat i några av de ekonomiska pelarna med den makroekonomiska miljön som den bästa i världen. Norska institutioner gjorde också ganska bra och valdes som femte bästa globalt.

10. Förenade kungariket

Förenade kungariket fullföljde topp tio listan över världens mest konkurrenskraftiga ekonomier som kommer i tio position med en 5, 4 poäng. Storbritanniens BNP för 2015 var 2 289 biljoner dollar och en befolkning på 65, 1 miljoner människor. Storbritanniens BNP per capita baserat på köpkraftparitet under 2015 var 41 518, 91 USD medan BNP per capita uppgick till 43 770, 69 USD. IKT var en av de mest framgångsrika ekonomiska pelarna med IKT-penetration i Storbritannien som näst bästa i världen.

9. Sverige

Den globala konkurrenskraftsrapporten för 2015 placerade Sverige på nionde plats, en förbättring från sin ranking i 2014. År 2015 hade Sverige en BNP på 492, 6 miljarder dollar mot en befolkning på 9, 9 miljoner människor, vilket motsvarar en BNP per capita på 49.866, 27 dollar. Samma år var Sveriges BNP per capita baserat på köpkraftparitet 47, 922, 24 dollar. Medan det lokala affärsklimatet var gynnsamt och konkurrenskraftigt hindrades den ekonomiska tillväxten mest av den totala skattesatsen på vinst, vilket var 49, 4 procent högre jämfört med internationella standarder.

8. Finland

En av de få dåliga artisterna i listan var Finland, som trots att den åttonde mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen har varit på en nedåtgående spiral i rankingen. Finlands ekonomi har genom åren upplevt låg diversifiering med de primära industrierna av papper och teknik som upplever successiva chocker. Landets handel har också upplevt en kraftig nedgång med handelsbalansen negativ under 2014. Men få pelare i Finlands ekonomi utförde spektakulärt med effektiviteten och öppenheten i de offentliga institutionerna som röstades som bäst i världen.

7. Hongkong

Befolkningen i Hongkong år 2015 var cirka 7, 3 miljoner människor medan BNP uppgick till cirka 309, 9 miljarder dollar, vilket motsvarar en BNP per capita på 42 389, 63 dollar. År 2015 rankades Hong Kong som den sjunde mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen baserat på årets globala konkurrenskraftrapport. Hongkong har skrivit konsekventa förbättringar över alla ekonomiska pelare där Hongkong är i de tio mest konkurrenskraftiga ekonomierna sedan 2012-2013. Hongkongs infrastruktur var den bästa ekonomiska pelaren som kom på första plats i världen. En annan viktigaste pelaren var produktmarknadseffektivitet där Hong Kong blev röstat som näst bästa globalt.

6. Japan

Den japanska ekonomin är en av de största i Asien och är också en av Asiens mest konkurrenskraftiga ekonomier. Landet uppvisade en BNP på 4, 123 miljarder US-dollar och en befolkning på 126, 9 miljoner människor år 2015. Den japanska BNP per capita år 2015 uppgick till 32 485, 54 dollar medan landets BNP per capita baserat på köpkraftparitet var 38 054, 20 dollar under samma år. Enligt 2015 års rapport behöll Japan den sjätte positionen för världens mest konkurrenskraftiga ekonomier med landet som uppnådde en poäng på 5, 5. Japan upplevde förbättringar i de flesta ekonomiska pelare med landet som världsledande inom att anställa unika produkter och produktionsprocesser. De lokala japanska leverantörerna valdes ut som de bästa i världen.

5. Nederländerna

BNP i Nederländerna uppgick 2015 till 738, 4 miljarder dollar och en befolkning på 16, 9 miljoner människor översätter till en BNP per capita på 43, 603, 11 dollar. Den nederländska ekonomin var den femte mest konkurrenskraftiga i världen baserat på Global Competitiveness Report of 2015 och flyttar upp tre platser till sin högsta rankning någonsin. Nederländerna gav sitt bästa resultat i högre utbildning och utbildning med landets tredje ranking. Förbättringar av infrastrukturen ökade också landets rangordning med landet som kom tredje i infrastrukturen.

4. Tyskland

År 2015 hade Tyskland en BNP på över 3, 3 biljoner dollar och en total befolkning på 81, 9 miljoner människor som översätter till en BNP per capita på 40, 996, 51 dollar. Tyskland var det näst bästa europeiska landet på den globala listan över mest konkurrenskraftiga ekonomier. Landet kom på fjärde plats globalt och klättrade en plats från sin 2014-ranking, med en poäng på 5, 5. Tysklands framträdande i listan berodde på dess förstärkta finans- och arbetsmarknader. Tyskland hade den tredje högsta graden av internationell distributionskontroll och var också den tredje globalt när det gällde lokala företag som anlitar den senaste tekniken.

3. Förenta staterna

Förenta staterna kom på tredje plats i global konkurrenskraftrapport för 2015. Enligt rapporten hade USA en BNP på 17.947 triljoner dollar, den största i något land och motsvarar 15, 81% av den totala globala BNP. Förenta staternas befolkning var cirka 321, 6 miljoner människor som översatte till en BNP per capita på $ 55, 805, 20. Enligt rapporten var USA: s största resurs den stora marknadsstorlek som var näst störst i världen. Andra viktiga pelare där USA gjorde högt inkluderar affärsflexibilitet där landet kom i fjärde.

2. Singapore

År 2015 hade Singapore en BNP på 292, 7 miljarder dollar och en befolkning på 5, 5 miljoner människor, vilket motsvarar en BNP per capita på 52, 887, 77 dollar. Singapores ekonomi rankades som nummer två i Global Competitiveness Report 2015, där ekonomin värderades till 5, 7 och höll andra platsen i fem på varandra följande år. Singapores ekonomins konkurrenskraft är hänförlig till flera faktorer. Enligt rapporten hade landet det bästa högre utbildningssystemet i världen och rankades först i den totala marknadseffektiviteten. Singapore hade också den mest flexibla arbetsmarknaden i världen och den näst mest attraktiva arbetskraften i världen. Landet hade den näst mest effektiva och transparenta institutionella ramen i världen.

1. Schweiz

Enligt den globala konkurrenskraftsrapporten för 2015 har Schweiz den mest konkurrenskraftiga ekonomin med det europeiska landet som fyller listan över globala konkurrensindex år 2015 för det sjunde året i rad. Schweiz hade en BNP på 664, 6 miljarder dollar mot en befolkning på 8, 2 miljoner översättningar till en BNP per capita på 80 6075, 31 dollar. Den ekonomiska glans som upplevs i Schweiz beror på landets ökade utgifter för forskning och utveckling med Schweiz med de bästa forskningsinstituten i världen. Schweiz är världsledande inom innovation på grund av det befintliga starka förhållandet mellan akademiska institutioner och den privata sektorn. Schweiz har också robusta och effektiva finansinstitut som är globala ledare inom öppenhet.

Rekommenderas

Etniska grupper i Algeriet
2019
Hur man talar Cat: Cat Body Language Decoded
2019
De största universiteten i Kanada genom anmälan
2019