Vilka är de största industrier i Kina?

Kina är världens största ekonomi baserat på köpkraftparitet med en BNP på 23, 2 biljoner dollar år 2017. Under de senaste decennierna har Kinas ekonomi registrerat världens snabbaste tillväxttakt med ett årligt genomsnitt på 10% som registrerats under de senaste 30 åren. Kina är världens största exportör av råvaror och exporten uppgår till 2, 09 miljarder dollar år 2016. Det asiatiska landet har också en av världens största konsumentmarknader och är världens näst största importör av varor.

Tillverkningsindustrin i Kina

Tillverkning är överlägset den största industrin i Kina som står för 46, 8% av landets BNP, vilket hänför sig till Kinas intensiva investering i sina tunga industrier. Kinas tillverkningsindustri har upplevt en enorm tillväxt under det senaste århundradet, med landet som stigande från att vara en mindre aktör i global tillverkning för att bli den största tillverkaren 2010, överträffa USA som hade hållit den skillnaden i över ett sekel. Som ett testament till den blomstrande industrin i landet använde Kina mer cement i tre år mellan 2011 och 2013 än USA: s kumulativa förbrukning under hela 20-talet. Den totala tillverkningsproduktionen i Kina motsvarar 19, 8% av den totala globala produktionen.

Kina är världens främsta producent av cement, stål och kemiska gödningsmedel. Av de tio största stålproducenterna i världen är sex baserade i Kina där landets årliga stålproduktion på 683 miljoner ton är den högsta i världen. Kina har också den största textilproduktionen i bomull i något land med textilproduktion som står för 10% av landets brutto industriproduktion. Kina är den tredje största bilproducenten i världen bakom USA och Japan, med den årliga bilexporten uppskattad till 70 miljarder dollar. Bilindustrin upplevde en dramatisk tillväxt under de senaste decennierna med landets årliga bilproduktion ökade från 1, 45 miljoner enheter 1995 till över 13, 7 miljoner enheter 2009. Tillverkade produkter står för cirka 94, 3% av Kinas totala 2, 09 miljarder dollar, inklusive bilar, fartyg, lokomotiv, textilier, gödningsmedel och elektronik.

Gruvindustrin i Kina

Gruvan är bland de stora industrierna i den kinesiska ekonomin. Branschen injicerar årligen miljarder dollar i landets BNP. Kina är den överlägset största guldproducenten i världen, där landet producerar cirka 463, 7 ton guld år 2016 (jämfört med att den näst största producenten i Australien lyckades producera 274 ton år 2016). Medan Sydafrika, som varit världens högsta guldproducerande land i 101 år, har minskat sin guldproduktion med så mycket som 50% under de senaste tio åren har Kinas guldproduktion ökat de senaste åren och har fördubblats tidigare årtionde. De flesta av Kinas guldfyndigheter finns i den östra delen av landet, i provinserna Liaoning, Henan, Fujian och Shandong. Det mesta av guldet som produceras i Kina förbrukas lokalt eftersom Kina är världens fjärde största guldkonsument. Den lokala guldförbrukningen i Kina motsvarar 9, 2% av den globala guldkonsumtionen. Kolbrytning är en annan viktig sektor i Kinas gruvindustri.

Kina är världens största kolproducent med en produktion på 3, 89 miljarder ton 2014. Landet har den tredje största kolreserven i världen, bakom USA och Ryssland med några uppskattningar som hävdar att reserverna kan bibehålla landet för mer än ett sekel. Den största öppen kolgruvan i Kina ligger i Haerwusu och har uppskattat 1, 73 miljarder ton kolreserver. Större delen av kolet konsumeras i hemlandet med Kina som världens största kolförbrukare, med en årlig konsumtion på cirka 3, 2 miljarder ton. Kina är också världsledande inom produktion av icke-metalliska mineraler. Landet har en årlig produktionshastighet på 97 miljoner ton fosfatrock. Andra värdefulla mineraler som produceras i Kina är bland annat volfram-, koppar-, tenn- och järnmalm.

Energibranschen i Kina

Energi är en viktig pelare i Kinas ekonomi och är en av landets största industrier. Kina är det ledande landet i elproduktion sedan 2011 då landets produktion översteg USA: s produktion. Kinas årliga elproduktion uppgick till 5 920 Tw-h år 2016. Huvuddelen av landets el (57, 2% år 2016) är producerat av kol, ett mineral som Kina har i gott, med världens tredje största kolreservat. Vattenkraft är den näst viktigaste elkällan i Kina, som står för 20, 1% av den totala elproduktionen år 2016. Landet griper dock med problemet att det saknas ett enhetligt nationellt nät för korrekt distribution av el. Den stora storleken på landet är också ett problem på grund av spänningsfall som upplevs då el överförs över långa avstånd.

Kina är den fjärde största oljeproducenten i världen där landet har en produktion på 1, 3 miljarder fat år 2002. Storleken på oljeutsläpp i Kina är inte känd för att många oljeutforskningsstudier genomförs i landet. Trots Kinas enorma oljeproduktion är landet fortfarande oljebeständigt och är världens största oljekonsument i världen och landet är beroende av oljeimport för att möta den inhemska efterfrågan på olja. Kina har också investerat i förnybar energi som ses som den nya gränsen inom energibranschen, där landet är den största elproducenten från förnybara energikällor. Landet har många vindkraftparker i sitt stora territorium såväl som på offshore-platser för att utnyttja vindkraft som enligt forskare från Tsinghua University kan möta landets elbehov. År 2013 uppgick den totala elproduktionen från vindkraft till 140 Tw-h.

Jordbruksindustrin i Kina

Jordbruket är en annan stor industri i Kinas ekonomi, med landet som både den största konsumenten och producenten av jordbruksprodukter i världen. Kina kan mata sin enorma befolkning (beräknas motsvara 20% av den globala befolkningen) trots att endast 15% av sin mark är lämplig för odling. För jämförelse har Kina 30% mer jordbruksproduktion än Förenta staterna trots att ha 15% mindre odlingsareal. Ungefär 300 miljoner människor arbetar i Kinas jordbruksindustri, varav majoriteten är småskaliga bönder. Den viktigaste grödan som produceras i Kina är ris som odlas på miljontals hektar mark. Det land som traditionellt var känt för sitt vattenbruk är också den största producenten av fjäderfä, ägg och grisar.

Rekommenderas

Länder med den minsta könsskillnaden
2019
Varför migrerar djur?
2019
Vilket hav är det varmaste?
2019