Vilken typ av regering har Gabon?

Gabon är en presidentrepublik där presidenten är både statschef och statschef för landet. Landets president är ansvarig för att utse statsminister tillsammans med skåpmedlemmar. Gabons regering består av tre huvudgrenar som är verkställande, lagstiftande och rättsväsendet. Den verkställande myndigheten leds av premiärministern trots att den tidigare gripits av presidenten, medan den lagstiftande myndigheten bildas av parlamentets två grenar. Tekniskt sett är den judiciella regeringen i Gabon oberoende men lika viktigt som de andra två. Däremot är rättsväsendet inte lika självständigt i praktiken, eftersom filialen ligger till samma president som också ansvarar för att utse domarna. Gabons demokratiska parti är ett konservativt parti som har dominerat Gabons politiska system sedan landet först förvärvat sitt oberoende.

Den verkställande filialen

Gabons president väljs med folkröst för att tjänstgöra i 7 år, i sin tur utser han en vicepresident som endast är ansvarig för honom. VD får dock inte sitta in som presidenten i händelse av att statschefen är oförmögen eller dör och sätet blir ledigt. Presidenten utser också premiärministern som ansvarar för utnämningen av ministerrådet genom samråd med statschefen. El Hadj Omar Bongo Ondimba var Gabons president sedan dess oberoende 1967 fram till sin död 2009. Hans son Ali Bongo Ondimba är Gabons nuvarande president. År 2003 gjorde president Omar Bongo ändringar i Gabons konstitution genom att ta bort alla restriktioner avseende antalet villkor som landets president tillåts betjäna. Dessutom har presidenten i Gabon befogenhet att utse och avfärda premiärministern och kabinetsmedlemmarna, fördröja lagstiftningen, upplösa nationalförsamlingen, utföra folkomröstningar och förklarar belägringen.

Den lagstiftande filialen

Gabons lagstiftningsgren består av parlamentet ( parlamentet ). Parlamentet består av två kamrar som är senaten och nationalförsamlingen. Med 120 ledamöter i National Assembly ( Assemblée Nationale) i Gabon väljs 111 av dess ledamöter för att tjänstgöra i fem år i enstämmiga valkretsar. De återstående 9 medlemmarna utses av landets statschef som är presidenten. Å andra sidan består senaten ( senat) av 91 ledamöter som är valda för att tjänstgöra i enstämmiga valkretsar för en period av sex år av lokala och avdelningsrådsmän.

Den rättsliga avdelningen

Den rättsliga makten i Gabon utövas av högsta domstolar, överklagande domstolar och lägre domstolar. Efter 1991 års konstitutionella reform ändrades landets rättsliga filial grundligt och utvecklades. Domstolen består av flera självständiga högsta specialdomstolar och domslutet omfattar domstolsäkerheten, konstitutionella högsta domstolen, högsta revisionsrätten, högsta domstolen och högsta domstolen.

Val och de politiska partierna i Gabon

I Gabon sker val inom ramen för presidentpartiets demokrati. Men efter landets självständighet har Gabons demokratiska parti varit i kraft och dominerar Gabons politik. I landet är oppositionspartier tillåtna även om de inte har någon verklig chans att vara i makten eller styra landet. Omröstning i Gabon är obligatorisk med röståldern som fyller 21 år. Medborgare som är berättigade att rösta och inte delta får bötes.

Rekommenderas

Länder med den minsta könsskillnaden
2019
Varför migrerar djur?
2019
Vilket hav är det varmaste?
2019